SKORZYSTAJ Z DANYCH

Narzędzia i dane do analiz

Tu umieszczamy dane źródłowe do wykorzystania w pracach badawczych.

Oryginalne dane PISA publikowane są z kodami do programów SAS i SPSS. Ze względu na wiele próśb poniżej zamieszczamy dane w formacie Stata. Zamieszczamy także najnowszą wersję pakietu PISATOOLS, który ułatwia analizę danych PISA w Stata.

Jeśli skorzystają Państwo z naszego pakietu, prosimy o podanie odwołania:

Maciej Jakubowski & Artur Pokropek, 2013. „PISATOOLS: Stata module to facilitate analysis of the data from the PISA OECD study”, Statistical Software Components S457754, Boston College Department of Economics.

Nowy pakiet narzędzi PISATOOLS (wersja sierpień 2017)
Dane PISA 2000 w formacie Stata
Dane PISA 2003 w formacie Stata
Dane PISA 2006 w formacie Stata
Dane PISA 2009 w formacie Stata
Dane PISA 2012 w formacie Stata
Dane PISA 2015 w formacie Stata
dane pisa 2018 w formacie stata
dane PIAAC w formacie Stata