Ranking 2017 - gminy pon. 20 tys mieszkańców

Teryt Nazwa Pozycja w rankingu 2016 Dobry Start 2016 Nierówności 2016 Postęp 2016 Liczba mieszkańców w tys. (2016) Stopa bezrobocia 2016 Dochody własne na 1 mieszkańca (2016)
Teryt Nazwa Pozycja w rankingu 2016 Dobry Start 2016 Nierówności 2016 Postęp 2016 Liczba mieszkańców w tys. (2016) Stopa bezrobocia 2016 Dochody własne na 1 mieszkańca (2016)