Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły? Ponieważ ich umysły nie zostały zaprojektowane do myślenia.
Daniel T. Willingham

Raport Gościnna Polska 2022+

Jak mądrze wesprzeć Polskę i Polaków w pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie?

O NAS

Evidence Institute jest fundacją zajmującą się rzetelnymi badaniami oświatowymi oraz promowaniem najlepszych praktyk edukacyjnych. Wspieramy szkoły i samorządy oraz rozwijamy nowoczesne rozwiązania łączące edukację ze światem IT i badań.

Nasz dorobek akademicki i przygotowanie metodologiczne idą w parze z praktyką. Stawiamy na najlepsze sprawdzone rozwiązania. Mamy bogate doświadczenie międzynarodowe, a nasza kadra zajmowała się realizacją największych badań oświatowych na świecie – PISA. Eksperci Evidence Institute związani są z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

Nasze działanie kierujemy do szkół, samorządów, firm i organizacji, którym zależy na podniesieniu jakości edukacji w Polsce.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Od lat prowadzimy ogólnopolskie badania umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kompetencje dla przyszłości to unikalny projekt, w którym standaryzowane testy są wykorzystywane do oceny wiedzy i umiejętności jednostek w odniesieniu do populacji uczniów w Polsce, a wyniki zakotwiczone są zarówno w rezultatach egzaminów zewnętrznych, jak i w badaniach międzynarodowych. Realizujemy także międzynarodowe badanie TICKS, w którym szkoły z całego świata mogą ocenić poziom swoich uczniów w odniesieniu do PISA. Dotychczas w badaniach uczestniczyło ponad 100 tys. uczniów w kilku krajach na świecie. Badania prowadzone są na autorskiej platformie online przy minimalnych wymogach technologicznych i bez zbierania danych osobowych.

Jesteśmy pionierami badań edukacyjnych metodą Discrete Choice Experiment pozwalającą w miarodajny sposób oceniać uczniowskie preferencje. Wyniki dostarczają wskazówek, jak poprawić motywację oraz dobrostan uczniów, pomagają także w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej. Metoda, dostępna na naszej platformie online, pozwala szybko i niezawodnie ocenić kluczowe preferencje jednostek i całych zespołów. Analizy te są użytecznym narzędziem dla całych szkół lub uczniów i ich rodziców przy wyborze ścieżki edukacyjnej. Są też wykorzystywane przez firmy komercyjne do badania i zarządzania motywacją w zespołach. Naszymi głównymi klientami są samorządy i firmy, ale także osoby prywatne poszukujące autodiagnozy.

Miejsca sprzyjające edukacji to ranking, którego celem jest wskazanie samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki temu możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania, gdzie wysiłki szkół, nauczycieli i samorządów przynoszą lepsze efekty. Ranking skłania do dyskusji nad tym, co stoi za wysoką jakością nauczania. To od jakości oświaty zależą możliwości młodych mieszkańców gmin w przyszłości, a także to, jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy i społeczny samorządów w przyszłości.

Zrozumienie postaw i preferencji nauczycieli jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w szkole. Preferencje nauczycieli muszą być odpowiednio uwzględnione przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań służących zwiększeniu motywacji pedagogów, poprawie atrakcyjności tego zawodu, czy też przy organizacji zdalnego nauczania. Głównym celem tego badania jest identyfikowanie czynników wpływających na satysfakcję z pracy oraz wycena poszczególnych cech tej pracy z subiektywnej perspektywy nauczyciela. Wnioski z badania pozwalają usprawnić systemy motywacyjne, a także uatrakcyjnić zawód. Nie zawsze musi się to wiązać z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach empirycznych i w przeprowadzaniu analiz danych edukacyjnych, a także z rynku pracy. Wiedzą dzielimy się podczas szkoleń skierowanych do badaczy i ekspertów w kraju i zagranicą. Udostępniamy dane i autorskie programy do analizy. W trakcie szkoleń skupiamy się nie tylko na aspektach technicznych, ale także na wykorzystaniu wyników w kształtowaniu lokalnej lub krajowej polityki publicznej. Uczymy zaawansowanej analizy danych (m.in. PISA, TIMSS, PIRLS), a na podstawie wyników pomagamy formułować polityki edukacyjne. Nasze szkolenia realizowaliśmy zarówno zdalnie jak i w trakcie dedykowanych eventów m.in. w Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Libanie i Kanadzie.

Randomizowane badania z grupą kontrolną są złotym standardem w medycynie, ale coraz częściej stosowane są również w edukacji i biznesie. Wbrew obiegowej opinii, takie badania są niedrogie i łatwe do wdrożenia, ale wymagają odpowiedniego planowania i wiedzy eksperckiej. Jesteśmy autorami pierwszego badania RCT w obszarze rynku pracy w Polsce. Realizujemy obecnie kilka podobnych badań w dziedzinie edukacji, rynku pracy, a także szkolenia dorosłych.

Świadczymy usługi doradcze z zakresu planowania i realizacji badań. Oferujemy ekspercką analizę danych i opracowanie raportów na podstawie wysnutych wniosków. Jesteśmy autorami kilkudziesięciu publikacji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w tematyce edukacyjnej, rynku pracy i polityki publicznej.

Ważnym celem działalności fundacji jest popularyzacja efektywnych technik uczenia się i nauczania mającyh oparcie w badaniach naukowych. Tłumaczymy klasyczne teksty zawierające kluczowe wskazówki płynące z badań dla nauczycieli i uczniów. Prowadzimy warsztaty i szkolenia online dla szkół, samorządów oraz instytucji edukacyjnych w kraju i zagranicą.

Wspieramy instytucje publiczne i międzynarodowe w analizach danych z edukacji i rynku pracy, a także w tworzeniu rozwiązań wzmacniających oparcie polityki publicznej o wyniki badań. Współpracujemy z OECD, Bankiem Światowym, Komisją Europejską, UNESCO, globalnymi firmami konsultingowymi oraz rządami z krajów europejskich i azjatyckich, a także organizacjami pomocowymi.

Wybrane instytucje z którymi realizowaliśmy projekty

Zapisz się do newslettera