KOMPETENCJE 2017

Ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów „Kompetencje dla przyszłości 2017” odbyło się w terminie październik 2017 – maj 2018.


Szkoły otrzymały swoje raporty z badania na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji do badania.

CZYM SĄ KOMPETENCJE?

Evidence Institute oferuje ogólnopolskie, cykliczne badanie umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Oferujemy samorządom, szkołom, rodzicom i uczniom nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelne porównania umiejętności uczniów. Kompetencje to badanie oparte na najwyższych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej i nowoczesnych technologiach.

ATUTY BADANIA:

 • porównanie efektów nauczania na przestrzeni lat oraz między szkołami i samorządami;
 • odniesienie wyników do innych krajów;
 • wiarygodność wyników dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi;
 • wygodna forma badania wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe;
 • przystępne raporty w formie elektronicznej, dostępne wkrótce po badaniu;
 • uzupełnienie luki, która powstanie po sprawdzianie po szóstej klasie, egzaminie gimnazjalnym i kończących się edukacyjnych projektach badawczych.

Badanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych oceni poziom umiejętności z matematyki w odniesieniu do wszystkich uczniów w kraju. Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe. Wykorzystane zostaną wystandaryzowane pytania egzaminacyjne z kilkunastu edycji sprawdzianu szóstoklasistów CKE, innych badań krajowych oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.

Badanie uczniów klas trzecich gimnazjów oceni poziom umiejętności z matematyki oraz przyrody w odniesieniu do wyników PISA – największego badania edukacyjnego na świecie. Pomiar obejmie umiejętności i wiedzę definiowaną również przez podstawy programowe, ale też przez międzynarodowy zespół czołowych ekspertów z całego świata tworzących program PISA.

 • Badanie adresowane jest do klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich na poziomie gimnazjów.
 • Badanie obejmuje pomiar umiejętności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych.
 • Badanie opiera się na nowoczesnej i cenowo atrakcyjnej metodzie wypełniania testu online na komputerach szkolnych.
 • Wyniki będą porównywalne z całą populacją uczniów niezależnie od liczby uczniów i szkół biorących udział w badaniu
 • Ważną cechą badania jest wykorzystanie wystandaryzowanych zadań. Umożliwia to pełną porównywalność wyników uczniów, jak również szkół i samorządów oraz porównywalność wyników w kolejnych latach badania.
 • Komputerowa forma badania pozwala na otrzymanie rezultatów w krótkim czasie po zakończeniu badania
 • Sprawdzane w teście wiadomości i umiejętności uczniów odnoszą się do zakresu obowiązujących podstaw programowych i badań PISA.

Badanie zrealizowała:

Patronat medialny:

Patronat instytucjonalny: