KOMPETENCJE DLA PRZYSZŁOŚCI

Ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów „Kompetencje dla przyszłości” to coroczny projekt realizowany z powodzeniem już od 2017 roku.

Evidence Institute od 2017 roku przygotowuje i prowadzi ogólnopolskie badania umiejętności uczniów szkół podstawowych (a wcześniej i gimnazjalnych).

Oferujemy samorządom, szkołom, rodzicom i uczniom nowoczesne narzędzie, pozwalające na rzetelne zbadanie i porównanie umiejętności uczniów. “Kompetencje 2018” to badanie oparte na najwyższych metodologicznych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej, wykorzystujące nowoczesne technologie.

Badanie obejmuje trzy główne obszary:

TESTY
ONLINE

Testy online z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz testy online z matematyki dla uczniów klas 5, 6 i 7

PREFERENCJE I POSTAWY UCZNIÓW

W badaniu analizowane są preferencje i postawy uczniów. Takie analizy wraz z wynikami testów z przedmiotów egzaminacyjnych są użytecznym narzędziem dla szkół, uczniów i ich rodziców przy wyborze ścieżki edukacyjnej.

ANALIZA
STRATEGII UCZENIA SIĘ

Od 2019 roku oferujemy też analizę strategii uczenia się. Wnioski oferują pomoc nauczycielom i uczniom w wypracowaniu efektywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Zalety badania

  • Testy zgodne z podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.
  • Testy przygotowane przez profesjonalistów na wzór testów egzaminacyjnych dla uczniów kończących szkołę podstawową.
  • Unikatowy test badający preferencje uczniów, identyfikujący ich mocne i słabsze strony, pomocny przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce oferującą takie badania dla uczniów.
  • Wiarygodność wyników, dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi. Badania dla szkół prowadzimy od 2017 roku na autorskiej platformie elektronicznej do testów online.
  • Przystępne, oddzielne raporty dla szkół oraz uczniów i rodziców, dostępne wkrótce po badaniu.
  • Wygodna i atrakcyjna cenowo forma badania, wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe.
  • Zdalne wsparcie techniczne i pomoc na każdym etapie przeprowadzania badań.
  • Dokładne instrukcje dotyczące przeprowadzenia testów i przygotowania do nich oraz scenariusz prowadzenia testów dostępne dla nauczycieli i szkół.
  • Nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych uczniów.

ZRÓB TEST PRZYKŁADOWY I ZOBACZ RAPORT

Login: Kompetencje2020
Hasło: test

PRZYKŁADOWY TEST I RAPORT