RANKING 2021

Prezentowany ranking ma trzy składowe:

  • Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu.
  • Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu.
  • Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu.

Szacując każdą składową rankingu kontrolowano w modelu:

  • dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz
  • wskaźnik udziału bezrobotnych (Udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wielku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym).

W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji. W analizie wykorzystano dane za ostatnie 4 lata (najnowsze dostępne dane). Końcowa pozycja w rankingu została obliczona jako średnia trzech składowych. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking podzielono na 5 kategorii:

  1. Miasta wojewódzkie,

  2. Miasta na prawach powiatu,

  3. Miasta powiatowe, czyli gminy z siedziba powiatu,

  4. Małe miasta

  5. Gminy wiejskie

Miasta wojewódzkie

Miasta na prawach powiatu

Miasta powiatowe, czyli gminy z siedzibą powiatu

miejsce w rankingu teryt nazwa
1 180.801 Leżajsk
2 180.401 Jarosław
3 181.205 Nisko
4 121.502 Sucha Beskidzka
5 240.301 Cieszyn
6 181.701 Sanok
7 60.201 Biłgoraj
8 140.801 Legionowo
9 281.701 Szczytno
10 302.301 Słupca

Małe miasta

miejsce w rankingu teryt nazwa
1 140.502 Podkowa Leśna
2 41.801 Kowal
3 241.607 Pilica
4 142.101 Piastów
5 220.802 Łeba
6 280.102 Górowo Iławeckie
7 60.806 Kock
8 140.501 Milanówek
9 20.805 Polanica-Zdrój
10 181.603 Boguchwała

Gminy wiejskie

miejsce w rankingu teryt nazwa
1 142.104 Michałowice
2 141.803 Lesznowola
3 121.307 Polanka Wielka
4 241.001 Goczałkowice-Zdrój
5 120.806 Racławice
6 182.102 Cisna
7 260.302 Czarnocin
8 240.407 Konopiska
9 160.708 Pakosławice
10 141.706 Osieck