Zarząd Fundacji Naukowej
Evidence Institute

dr hab. Maciej Jakubowski

Prezes zarządu Fundacji Evidence Institute

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Wicerezes zarządu Fundacji Evidence Institute

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach. Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Poza fascynacją metodami „zaglądania w duszę”, jest pilotem samolotowym oraz miłośnikiem nurkowania.

Marta Rogala

Art Director

Ekspert PR, grafik, web developer. Wykształcona na Uniwersytecie Warszawskim w obszarze związanym z komunikacją społeczną, od 10 lat pracuje w branży kreatywnej. Marta zawsze angażuje się w 100% i zaraża entuzjazmem cały zespół. W Fundacji rozwija swoją pasję do nowych technologii w marketingu i designie. Zafascynowana duszą i umysłem człowieka, jak nikt inny umie wykorzystać nowoczesną technologię do tworzenia rozwiązań szytych na miarę potrzeb klientów.