CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet quam vel sapien eleifend tristique. Quisque ac malesuada lorem. Donec tincidunt ut elit ac pretium. Fusce hendrerit nec felis sed ultrices. Nulla fringilla neque non diam vestibulum euismod. Duis iaculis efficitur dapibus. Morbi id ornare tellus. Phasellus euismod enim id cursus bibendum.

Ocena wiedzy i umiejętności uczniów

Fundacja Evidence Institute od lat prowadzi ogólnopolskie badania umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kompetencje dla przyszłości to unikalny projekt, w którym standaryzowane testy wykorzystywane są do oceny wiedzy i umiejętności uczniów w odniesieniu do populacji wszystkich uczniów w Polsce, a wyniki zakotwiczone są zarówno w rezultatach egzaminów zewnętrznych, jak i w badaniach międzynarodowych. Fundacja realizuje także międzynarodowe badanie TICKS, w którym szkoły z całego świata mogą ocenić poziom swoich uczniów w odniesieniu do PISA, czyli największego międzynarodowego badania uczniów. W ten sposób szkoły mogą rzetelnie ocenić swoją pozycję nie tylko w kraju, ale także za granicą. W badaniach tych zbierane są również dane pozwalające zrozumieć słabe i mocne strony nauczania, co z kolei pozwala na działania zmierzające do poprawy jakości.

W naszych badaniach uczestniczyło już przeszło 100 tys. uczniów w kilku krajach na całym świecie, Badania prowadzone są w nowoczesny sposób na autorskiej platformie online przy minimalnych wymogach technologicznych i bez zbierania danych osobowych.

Badania preferencji, motywacji i dobrostanu uczniów

Jesteśmy pionierami badań edukacyjnych metodą Discrete Choice Experiment, która pozwala w miarodajny sposób ocenić preferencje uczniów. Wyniki tych badań wskazują sposoby poprawienia motywacji uczniów oraz ich dobrostanu. Dostarczają wskazówek, jak zmieniać proces edukacyjny, aby poprawić jego skuteczność, a także pomagają uczniom w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej. Metoda ta, dostępna na naszej platformie online, pozwala szybko i niezawodnie ocenić kluczowe preferencje jednostek i całych zespołów w edukacji, a następnie na rynku pracy. W badaniach używamy nowoczesnej psychometrii i metod data science. Takie analizy są użytecznym narzędziem dla szkół, uczniów i ich rodziców przy wyborze ścieżki edukacyjnej. Są też wykorzystywane przez firmy komercyjne do badania i zarządzania motywacją w zespołach. Naszymi głównymi klientami są samorządy i firmy, ale także osoby prywatne które poszukują autodiagnozy (np. platforma Test&Learn).

Ranking samorządów

Miejsca sprzyjające edukacji – to ranking, którego celem jest wskazanie samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Innym zamierzeniem twórców rankingu jest rozpoczęcie dyskusji nad tym, co stoi za wysoką jakością nauczania. To od jakości oświaty zależą możliwości młodych mieszkańców gmin w przyszłości – edukacyjne oraz na rynku pracy, a także to, jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy i społeczny gminy w przyszłości.

Badania preferencji nauczycieli

Zrozumienie postaw i preferencji nauczycieli jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w szkole. Preferencje nauczycieli muszą być odpowiednio uwzględnione przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań służących zwiększeniu motywacji pedagogów, poprawie atrakcyjności tego zawodu, czy też przy organizacji zdalnego nauczania. Głównym celem tego badania jest identyfikowanie czynników wpływających na satysfakcję z pracy oraz wycena poszczególnych cech tej pracy z subiektywnej perspektywy nauczyciela. Wnioski z badania pozwalają usprawnić systemy motywacyjne, a także uatrakcyjnić zawód. Nie zawsze musi się to wiązać z dodatkowymi nakładami finansowymi.

Szkolenia z analizy danych edukacyjnych i rynku pracy

Mamy wieloletnie doświadczenie w badaniach empirycznych i analizie danych edukacyjnych i z rynku pracy. Dzielimy się naszą wiedzą podczas szkoleń skierowanych do badaczy i ekspertów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Udostępniamy także bazy danych i programy do analizy danych naszego autorstwa. W szkoleniach z analizy danych skupiamy się nie tylko na aspektach technicznych, ale także na wykorzystaniu wyników w kształtowaniu lokalnej lub krajowej polityki publicznej.  W trakcie naszych szkoleń uczymy zaawansowanej analizy danych (m.in. danych PISA, TIMSS, PILS i krajowych badań) oraz pomagamy na ich podstawie formułować polityki edukacyjne. Uczestniczymy także w tworzeniu systemu ewaluacji szkół. Nasze szkolenia realizowaliśmy zarówno zdalnie jak i w trakcie dedykowanych eventów m.in. w Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Libanie, Kanadzie i Polsce. Więcej informacji, przykłady szkoleń i aktualne szkolenia można znaleźć tutaj [LINK do zakładki szkolenia].

Badania eksperymentalne na rynku pracy (RCT Kraków)

Randomizowane badania z grupą kontrolną są złotym standardem w medycynie, ale coraz częściej stosowane są również w edukacji, na rynku pracy i w biznesie. Wbrew obiegowej opinii, takie badania są niedrogie i łatwe do wdrożenia, ale wymagają odpowiedniego planowania i wiedzy eksperckiej. Jesteśmy autorami pierwszego badania RCT w obszarze rynku pracy w Polsce. Obecnie realizujemy kilka podobnych badań w dziedzinie edukacji, rynku pracy, a także szkolenia dorosłych.

Zaawansowane analizy danych edukacyjnych – raporty krajowe i międzynarodowe

Świadczymy usługi doradcze z zakresu planowania i realizacji badań, a także analizy danych i opracowania raportów. Jesteśmy autorami kilkudziesięciu raportów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych z zakresu edukacji, rynku pracy i polityki publicznej.

Szkolenia i publikacje evidence-based learning science

Ważnym celem działalności fundacji jest popularyzacja efektywnych technik uczenia się i nauczania mającyh oparcie w badaniach naukowych. Tłumaczymy klasyczne teksty zawierające kluczowe wskazówki płynące z badań dla nauczycieli i uczniów. Prowadzimy warsztaty i szkolenia online dla szkół, samorządów oraz instytucji edukacyjnych w kraju i zagranicą.

Międzynarodowy consulting i współpraca z organizacjami międzynarodowymi.

Wspieramy instytucje publiczne i międzynarodowe w analizach danych z edukacji i rynku pracy, a także w tworzeniu rozwiązań wzmacniających oparcie polityki publicznej o wyniki badań. Współpracujemy z OECD, Bankiem Światowym, Komisją Europejską, UNESCO, globalnymi firmami konsultingowymi oraz rządami z krajów europejskich i azjatyckich, a także organizacjami pomocowymi.