KOMPETENCJE 2018

Ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów „Kompetencje dla przyszłości 2018” odbyło się w terminie od października 2018 do maja 2019 roku.

Szkoły otrzymały swoje raporty z badania na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji do badania.

KOMPETENCJE 2018

Evidence Institute od ponad dwóch lat przygotowuje i prowadzi ogólnopolskie badania umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Oferujemy samorządom, szkołom, rodzicom i uczniom nowoczesne narzędzie, pozwalające na rzetelne zbadanie i porównanie umiejętności uczniów. “Kompetencje 2018” to badanie oparte na najwyższych metodologicznych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej, wykorzystujące nowoczesne technologie.

ZALETY BADANIA:

  • porównanie efektów nauczania na przestrzeni lat oraz między szkołami i samorządami;
  • odniesienie wyników do innych krajów;
  • wiarygodność wyników, dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi;
  • wygodna i atrakcyjna cenowo forma badania, wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe;
  • przystępne raporty elektroniczne dla szkół, gmin i uczniów, dostępne wkrótce po badaniu;
  • uzupełnienie luki, która powstała po sprawdzianie po szóstej klasie, egzaminie gimnazjalnym i kończących się edukacyjnych projektach badawczych.

Badanie Kompetencje 2018 obejmowało cztery poziomy edukacyjne: klasa VI i VII szkoły podstawowej oraz klasa II i III gimnazjum.

Badanie uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz drugich klas gimnazjalnych oceniało poziom umiejętności z matematyki, języka angielskiego oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Badanie objęło zakres wiedzy i umiejętności definiowany przez podstawy programowe. Wykorzystane zostały wystandaryzowane pytania ze sprawdzianu szóstoklasistów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, innych badań krajowych oraz zadania przygotowane specjalnie na potrzeby tego projektu.

W przypadku klas szóstych i siódmych układem odniesienia były szacunkowe wyniki uzyskane przez ich rówieśników w kraju.

Badanie uczniów klas trzecich gimnazjów oceniało umiejętności z matematyki oraz przyrody w odniesieniu do wyników PISA – największego badania edukacyjnego na świecie. Pomiar objął umiejętności i wiedzę określaną przez podstawy programowe, ale także zagadnienia przygotowane przez międzynarodowy zespół ekspertów, tworzących program PISA.

W badaniu Kompetencje 2018 wzięło udział ponad 30 000 uczniów z prawie 400 szkół w całej Polsce.

W 2019 Evidence Institute planuje kolejną edycję tego badania. Dodatkowe informacje, harmonogram, przykładowe testy i instrukcje, formularz zgłoszeniowy do badania Kompetencje 2019 będą dostępne na naszej stronie diagnoza.edu.pl w styczniu 2019. Jeśli masz pytania związane z tym badaniem, zapraszamy do kontaktu.

Badanie zrealizowała:

Patronat medialny:

Patronat instytucjonalny: