​TEST FOR INTERNATIONAL COMPARISONS OF KNOWLEDGE AND SKILLS

​Badanie umiejętności i preferencji TICKS (Test for International Comparisons of Knowledge and Skills) to jedyne na świecie badanie pozwalające na wiarygodną ocenę poziomu umiejętności uczniów na skali porównywalnej do skali badania PISA (Programme for International Student Assessment).

​Evidence Institute, we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, od 2020 roku prowadzi badania umiejętności i preferencji uczniów szkół ponadpodstawowych.

​Oferujemy samorządom oraz szkołom nowoczesne narzędzie, pozwalające na rzetelne zbadanie i porównanie umiejętności uczniów I i II klas szkół ponadpodstawowych z wynikami uczniów krajów OECD. TICKS to badanie oparte na najwyższych metodologicznych standardach badawczych, wieloletniej praktyce edukacyjnej, wykorzystujące nowoczesne technologie. Badanie TICKS administrowane jest w pełni online i opiera się na ujawnionych zadaniach z badania PISA oraz przełożonych na porównywalną skalę pomiaru zadań opracowanych przez zespół ekspertów Evidence Institute. W prowadzonym wcześniej badaniu „Kompetencje dla przyszłości” skalowanie odzwierciedlało skale egzaminacyjne w Polsce.

Badanie obejmuje trzy główne obszary:

TESTY
ONLINE

​Testy online z matematyki, nauk przyrodniczych oraz czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych skalowane do badania PISA

PREFERENCJE I POSTAWY UCZNIÓW

W badaniu analizowane są preferencje i postawy uczniów. Takie analizy wraz z wynikami testów z przedmiotów egzaminacyjnych są użytecznym narzędziem dla szkół, uczniów i ich rodziców przy wyborze ścieżki edukacyjnej.

ANALIZA
STRATEGII UCZENIA SIĘ

Oferujemy też analizę strategii uczenia się. Wnioski oferują pomoc nauczycielom i uczniom w wypracowaniu efektywnych sposobów zdobywania wiedzy.

Zalety badania

  • Testy przygotowane przez profesjonalistów na wzór testów PISA pozwalające na określenie średniego poziomu umiejętności uczniów i porównanie ich z innymi krajami, szkołami oraz między uczniami
  • Unikatowy test badający preferencje uczniów, identyfikujący ich motywacje, pomocny przy ewaluacji działań podejmowanych w szkole. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce oferującą takie badania dla szkół.
  • Wiarygodność wyników, dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi. Badania dla szkół prowadzimy od 2017 roku na autorskiej platformie elektronicznej do testów online.
  • Przystępne raporty dla szkół oraz uczniów, dostępne po badaniu.
  • Zdalne wsparcie techniczne i pomoc na każdym etapie przeprowadzania badań.
  • Dokładne instrukcje dotyczące przeprowadzenia testów i przygotowania do nich oraz scenariusz prowadzenia testów dostępne dla nauczycieli i szkół.
  • Nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych osobowych uczniów.