Lost Millenialls

Transnational Research Network Evaluation of Initiatives
Targeting 25+ NEETS

Celem projektu jest przyczynienie się do pomyślnej integracji młodzieży NEET w wieku 25+ z rynkiem pracy poprzez zwiększenie wiedzy na temat skutków inicjatyw w zakresie zatrudnienia oraz budowanie zdolności interesariuszy do przeprowadzania badań wpływu, a tym samym poprawę jakości interwencji na rynku pracy.

Wraz z Fundacją Evidence Institute w Projekcie uczestniczą: Hétfa Kutatóintézet, Háskólinn á Bifröst, Binda Consulting International, Center for the Study of Democracy, Demos Helsinki, IED Institute of Entrepreneurship Development, IREAS, Nord universitet, Sapientia EMTE, Slovak Business Agency, Universidad de Burgos – UBU, Zentrum für Soziale Innovation – ZSI

Projekt Lost Millennials jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem Funduszy EOG i Funduszy Norweskich na rzecz zatrudnienia młodzieży

Podsumowanie drugiego międzynarodowego spotkania Lost Millennials w Norwegii
Informacja prasowa
Więcej informacji o projekcie Lost Millennials można znaleźć na stronie:
https://lostmillennials.eu/ oraz facebooku:
https://www.facebook.com/LostMillennials