MIEJSCA SPRZYJAJĄCE EDUKACJI

Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, miasta na prawach powiatów oraz powiaty, pełnią bardzo ważną rolę w systemie edukacji. Zarządzają one oświatą na swoim terenie, dystrybuują pieniądze przekazywane z budżetu państwa i dokładają do nich własne środki, decydują o wyborze dyrektorów czy sieci szkolnej. Mądry samorząd może wspierać i rozwijać oświatę na swoim terenie, dbając nie tylko o obecnych uczniów, ale przede wszystkim o swoją przyszłość. Choć z pewnością w edukacji najważniejsi są uczniowie i nauczyciele, to rola samorządów w Polsce też jest bardzo istotna.

Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej możemy wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to wreszcie miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość.

Innym zamierzeniem twórców rankingu jest – oprócz wskazania takich miejsc – rozpoczęcie dyskusji nad tym, co stoi za wysoką jakością nauczania. Jakie cechy mają liderzy rankingu? Jakie rozwiązania stosują szkoły i w jaki sposób współpracują z samorządem? Wreszcie: w jaki sposób samorząd podchodzi do edukacji i buduje swoje relacje ze szkołami? Nawet w gminach z czołówki rankingu nie zawsze wszystko działa i wyniki nie w każdej kategorii są najwyższe. Są to jednak miejsca, w których poprzez współpracę, wzajemne zrozumienie dla wyzwań, a wreszcie talent i zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów udało się razem stworzyć uczniom możliwie najlepsze warunki. Uczmy się od nich i rozmawiajmy, w jaki sposób można te sukcesy upowszechnić w całym kraju.

RANKING SAMORZĄDÓW

2014

RANKING SAMORZĄDÓW

2017

RANKING SAMORZĄDÓW

2020

RANKING SAMORZĄDÓW

2021

RANKING SAMORZĄDÓW

2022