SKORZYSTAJ Z DANYCH

Narzędzia i dane do analiz

Tu umieszczamy dane źródłowe do wykorzystania w pracach badawczych.

Oryginalne dane PISA publikowane są z kodami do programów SAS i SPSS. Ze względu na wiele próśb poniżej zamieszczamy dane w formacie Stata. Zamieszczamy także najnowszą wersję pakietu PISATOOLS, który ułatwia analizę danych PISA w Stata.

Jeśli skorzystają Państwo z naszego pakietu, prosimy o podanie odwołania:

Maciej Jakubowski & Artur Pokropek, 2013. „PISATOOLS: Stata module to facilitate analysis of the data from the PISA OECD study”, Statistical Software Components S457754, Boston College Department of Economics.

Pakiet narzędzi PISATOOLS (wersja 2020)
Dane PISA 2000 w formacie Stata
Dane PISA 2003 w formacie Stata
Dane PISA 2006 w formacie Stata
Dane PISA 2009 w formacie Stata
Dane PISA 2012 w formacie Stata
Dane PISA 2015 w formacie Stata
dane pisa 2018 w formacie stata
dane PIAAC w formacie Stata