KOMPETENCJE 2019

Ogólnopolskie badanie umiejętności uczniów „Kompetencje dla przyszłości 2019” odbyło się w terminie od lutego do września 2019 roku.

Szkoły otrzymały swoje raporty z badania na adresy e-mail podane w trakcie rejestracji do badania.

KOMPETENCJE 2019

Badanie Kompetencje 2019 stanowi kontynuację Kompetencji 2017 i Kompetencji 2018, w których udział wzięło ponad 50 tys. uczniów z kilkuset szkół z całej Polski. W tym roku poszerzamy ofertę badania, oferując testy online z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjalnych. Testy badają wiedzę i umiejętności uczniów w następujących obszarach:

  • matematyka
  • umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • znajomość lektur szkolnych (tylko dla klas ósmych)
  • język angielski.

Szkoły mogą także uzyskać zestaw tematów wypracowań z języka polskiego lub rozprawek wraz z kluczem do ich oceny.

Ponadto uczniowie wypełniają kwestionariusz preferencji, badający stosunek uczniów do przedmiotów szkolnych oraz ich plany i aspiracje zawodowe. Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu mogą być pomocne przy wyborze szkoły średniej.

Po badaniach zarówno szkoły, jak i uczniowie otrzymują wyczerpujące raporty z wynikami.

Patronat medialny:

Patronat instytucjonalny: