CELE I MISJA EVIDENCE INSTITUTE

Celem Fundacji Naukowej Evidence Institute jest budowanie polityki edukacyjnej i praktyki opierającej się na danych i wynikach badań. Współpracujemy zarówno z rządami krajów z Europy i Azji, organizacjami międzynarodowymi, jak i samorządami oraz szkołami w Polsce. Wspieramy każdego, kto chciałby dogłębnie zrozumieć wyniki badań lub zebrać wiarygodne dane i przeprowadzić ich analizę. Od zwykłych instytutów badawczych wyróżnia nas to, że nastawieni jesteśmy na praktyczne wykorzystanie badań i analiz. Mamy też duże doświadczenie w działaniach praktycznych na poziomie lokalnym i krajowym a naszą siłą jest osadzenie w wynikach badań.

Nasze działania można podzielić na trzy grupy:

Fundacja ma ambicję budowania, zbierania, analizowania i rozpowszechniania wiedzy opartej na danych pochodzących z badań naukowych. Działamy na rzecz rozwoju polskiego systemu edukacji, a w szczególności:

  • Upowszechniamy dotychczas prowadzone polskie i zagraniczne badania edukacyjne
  • Tworzymy i upubliczniamy własne badania
  • Wspieramy pracę szkół i podnosimy jakość nauczania
  • Wspieramy politykę edukacyjną naszymi danymi i opracowaniami

A ponadto:

  • Wyszukujemy, opisujemy i propagujemy dobre praktyki edukacyjne
  • Wspomagamy szkoły w ewaluacji ich pracy.
  • Szkolimy i doradzamy