Ranking dla miast 20-100 tys. mieszkańców

Tabela zawiera wyniki rankingu dla gmin z liczbą mieszkańców między 20 a 100 tys. Prezentowane dane są dla całego kraju wraz z pozycjami rankingowymi dla składowych, czyli miar Dobrego Startu, Nierówności i Postępu. Wyniki posortowane są wg pozycji w ogólnym rankingu. W tabeli zawarto także dane, które uwzględniono przy ocenie dostępności i jakości nauczania tak, aby porównywać gminy o podobnych warunkach. Są to średnie wskaźniki GUS z lat 2011-2013 dotyczące liczby ludności ogółem, stopy bezrobocia oraz dochodów własnych gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

Ranking dla miejscowości od 20 do 100 tys. mieszkańców