Ranking dla większych miast

Tabela zawiera wyniki rankingu dla większych miast (ze 100 tys. mieszkańców lub więcej) z całego kraju wraz z pozycjami rankingowymi dla składowych, czyli miar Dobrego Startu, Nierówności i Postępu. Wyniki posortowane są wg pozycji w ogólnym rankingu. W tabeli zawarto także dane, które uwzględniono przy ocenie dostępności i jakości nauczania tak, aby porównywać gminy o podobnych warunkach. Są to średnie wskaźniki GUS z lat 2011-2013 dotyczące liczby ludności ogółem, stopy bezrobocia oraz dochodów własnych gminy w przeliczeniu na mieszkańca.

Ranking dla większych miast