Ranking 2020

Wyniki dla dla gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem